Bjärekyckling är Sveriges första klimatcertifierade kyckling.


Bjärekyckling är Sveriges första klimatcertifierade kyckling.

Som första kycklingproducent någonsin klimatcertifierar Bjärefågel sin uppfödning och produkten Bjärekyckling. Klimatcertifieringen innebär bland annat att företaget använder foderråvaror med lägre klimatpåverkan. Den totala energianvändningen minskas, man har ställt om till förnybara energikällor i uppfödningen och inom kort kommer all el att vara 100 procent grön. Dessutom har man också minimerat användning av fossil energi samt utbildat chaufförer i sparsamt körsätt.
– Bjärefågel har alltid varit fokuserat på att arbeta på ett hållbart sätt, både vad gäller djur, natur och miljö. Genom att klimatcertifiera oss skruvar vi upp kraven på oss själva och levererar en Bjärekyckling som är ännu mer hållbar och klimatvänlig, säger Robin Lundgren, vd för Bjärefågel.