Öppettider i jul


Öppettider i jul

Här hittar du alla öppettider i jul. Vi vill dock påpeka att tiderna kan avvika för en del restauranger som stänger tidigare vissa dagar pga det rådande läget med Covid-19. För mer information är det alltid bäst att se verksamheternas hemsidor och Facebook. Länkar finns under fliken ’Handlare och restauranger’.